Honda CR-V

2012 Honda CR-V

Engine: 2400 cm³

Toyota Premio

2011 Toyota Premio

Engine: 2000 cm³

kshs. 1,950,000
Suzuki Escudo

2009 Suzuki Escudo

Engine: 2500 cm³

kshs. 2,200,000
Toyota Land Cruiser

2009 Toyota Land Cruiser

Engine: 4200 cm³

kshs. 6,200,000
Toyota Land Cruiser Prado

2010 Toyota Land Cruiser Prado

Engine: 2700 cm³

kshs. 5,400,000

Filter

import