Nissan Navara

2006 Nissan Navara

Engine: 2500 cm³

kshs. 1,350,000
Toyota Harrier

2008 Toyota Harrier

Engine: 2400 cm³

kshs. 2,450,000
BMW X5

2008 BMW X5

Engine: 3000 cm³

kshs. 4,350,000
Land Rover Defender

2012 Land Rover Defender

Engine: 2200 cm³

kshs. 3,800,000

Filter

import